Matematică, Clasa a III-a - conform programei școlare aprobate prin OMEN 5003/02.12.2014

Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000

 • formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
 • formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X

Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin

 • adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării
 • număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, metoda balanţei)

Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000

 • înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii)
 • înmulţirea unui număr cu 10, 100
 • înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră
 • proprietăţile înmulţirii
 • înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte 10.000

Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100

 • împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii)

Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde

Probleme 

care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice

Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10

 • diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări prin desene
 • terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător
 • compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor

Localizarea unor obiecte

 • coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea

Figuri geometrice

 • punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă segment
 • unghi
 • poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
 • cerc

Axa de simetrie

Perimetrul

Corpuri geometrice

 • cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)

Unităţi de măsură pentru lungime

 • unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii
 • instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie, ruleta
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor

 • unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru masă

 • unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
 • instrumente de măsură: cântarul, balanţa
 • operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări)

Unităţi de măsură pentru timp

 • unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul
 • instrument de măsură: ceasul

Unităţi de măsură monetare

 • unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
 • schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

Organizarea şi reprezentarea datelor

 • tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel
 • date din tabele: sortare, extragere, ordonare
 • grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii