Limba Română, Clasa I - conform programei școlare aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013

Acte de vorbire

: a saluta, a se prezenta, a formula o rugăminte, o idee/ o părere, o cerere

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

 • Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
 • Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative

Dialogul

 • Oferirea unor informaţii despre: identitatea proprie, desene animate, filme pentru copii, viaţa de şcolar, familie, prieteni, colegi de clasă, reguli de circulaţie, mediul social şi natural apropiat, igiena personală

Reguli de vorbire eficientă: 

vorbirea pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii

Forme ale discursului oral

 • Povestirea unor întâmplări trăite
 • Repovestirea unor întâmplări auzite
 • Descrierea unui obiect/ a unei persoane

Cartea

 • Numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină

Literele mici şi mari de tipar şi de mână

 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Alfabetul limbii române

 • Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice
 • introduse progresiv)
 • Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie)
 • Citirea propoziţiilor/ enunţurilor
 • Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse progresiv)
 • Aşezarea textului în pagină
 • Titlu. Autor. Alineate

Alfabetul limbii române

 • Literele mici şi mari de mână
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Ortografia

 • Scrierea ortografică a cuvintelor
 • Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei şi al titlului
 • Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără terminologie)
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Punctuaţia

 • Punctul
 • Semnul întrebării
 • Linia de dialog

Organizarea textului scris

 • Scrierea caligrafică pe liniatură tip I
 • Plasarea datei, a titlului, folosirea alineatelor

Scrierea funcţională

 • Copieri. Transcrieri (litere, silabe, cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30 de cuvinte). Dictări
 • Biletul
 • Invitaţia. Felicitarea
 • Scrisoarea. Jurnalul (text şi desene)

Scriere imaginativă

Vocabular

Cuvântul

– grup de sunete asociat cu un înţeles
 • Cuvinte cu sens asemănător
 • Cuvinte cu sens opus
 • Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
 • Fonetică

Sunetele 

limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor (fără denumire)

Silaba

Cuvântul

Despărţirea cuvintelor în silabe 

intuitiv, fără cunoaşterea regulilor

Propoziţia/ enunţul 

(fără teoretizări)