Limba Română, Clasa a II-a - conform programei școlare aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013

Acte de vorbire

: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare

Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul

 • Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
 • Intonarea propoziţiilor exclamative

Dialogul

 • Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol

Reguli de vorbire eficientă

: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)

Forme ale discursului oral

 • Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
 • Repovestirea unor întâmplări citite
 • Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane

Reguli ale discursului oral

 • Pronunţie clară şi corectă
 • Acord de număr şi gen

Cartea

 • Cuprinsul unei cărţi
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Alfabetul limbii române

 • Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte

Propoziţia/ 

enunţul (fără teoretizări)

Textul 

(de maxim 120 de cuvinte)
 • Titlu. Autor. Alineate
 • Aşezarea textului în pagină
 • Textul literar
 • Textul narativ
 • Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric
 • Poezii despre universul copilăriei
 • Textul nonliterar/ informativ

Alfabetul limbii române

 • Literele mici şi mari de mână
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi

Ortografia

 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x
 • Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a

Punctuaţia

 • Semnul exclamării
 • Virgula (în vocativ şi enumerare)
 • Două puncte

Organizarea textului scris

 • Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
 • Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte

Scrierea funcţională

 • Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
 • Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
 • Felicitarea
 • Afisul

Scrierea imaginativă 

(texte de 3-7 enunţuri), pe baza unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui şir de întrebări
 • Cartea, ziarul sau revista clasei
 • Vocabular

Cuvântul

 • Cuvinte cu sens asemănător
 • Cuvinte cu sens opus
 • Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
 • Fonetică

Sunetele 

limbii române. Vocale şi consoane

Despărţirea cuvintelor în silabe 

la capăt de rând

Propoziţia/ enunţul 

(fără teoretizări)