Noutăți myKoolio

Noua versiune a platformei MyKoolio disponibilă începând cu luna octombrie 2020

 

În cursul lunii octombrie 2020 va fi lansată noua versiune a platformei MyKoolio ce aduce funcționalități extinse menite să sprijine profesorii în desfășurarea activității lor, indiferent dacă aceasta se va desfășura de la catedră sau online. 

Noua platformă MyKoolio va fi o soluție educațională digitală completă, care va satisface atât nevoile de conținut educațional ale profesorilor, cât și pe cele de management educațional prin înglobarea de noi funcționalități:

  • Predarea video la distanță, prin integrarea aplicației Zoom;
  • Catalogul virtual, ce permite notarea automată a elevilor în baza exercițiilor rezolvate și consemnarea prezenței acestora la ore;
  • Formarea și gestionarea propriilor clase online;
  • Modulul de teme pentru elevi;
  • Calendarul activităților școlare;
  • Biblioteca personală de fișiere, ce pot fi utilizate pentru susținerea predării sau ca materiale de rezolvat acasă;
  • Modulul de mesagerie pentru oferirea feedbackului de către profesori.

Pentru susținerea orelor de la catedră sau online, MyKoolio le pune la dispoziție profesorilor peste 630 de lecții și teste, precum și aproximativ 7500 de exerciții pentru limba română și matematică, clasele I-VIII, și geografie, clasa a VI-a.

Începând din octombrie 2020, vor fi disponibile pe noua platformă materiale didactice pentru clasa pregătitoare (lecții și exerciții de comunicare în limba română și de matematică), precum și resurse educaționale de limba română și matematică pentru clasa a VIII-a conforme cu noua programă școlară în vigoare din acest an. Nu vor lipsi de pe platformă nici modelele de evaluare pentru clasa a VIII-a, ce respectă noua structură a subiectelor propusă de M.E.N.

Folosind o soluție educațională digitală completă, așa cum a fost gândită a fi noua platformă educațională MyKoolio, indiferent de scenariul în care se va încadra la un moment dat o unitate de învățământ (verde, galben sau roșu), profesorii acesteia își vor putea desfășura activitatea didactică simplu, ușor și eficient. Astfel în scenariul verde, profesorii pot proiecta la clasă, pe tabla interactivă sau folosind un video proiector, lecțiile și exercițiile MyKoolio. În cazul scenariilor galben și roșu, cadrele didactice pot preda online folosindu-se exclusiv de resursele didactice și de noile funcționalități ale platformei MyKoolio - crearea claselor virtuale, planificarea lecției din calendarul MyKoolio, pregătirea materialelor suport pentru predare folosind conținutul educațional disponibil în platforma MyKoolio sau resurse educaționale proprii, predarea efectivă a lecțiilor folosind aplicația Zoom integrată, indicarea de teme de rezolvat elevilor utilizând biblioteca personală de fișiere sau testele și exercițiile MyKoolio și notarea automată a acestora.