Resurse

Matematică, Clasa a IV-a - conform programei școlare aprobate prin OMEC 3919 / 20.04.2005

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
 • Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unităţi, mii, milioane), comparare, ordonare, rotunjire.
 • Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor în formă zecimală (sumă de produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmulţirea cu 10, 100, 1 000.
 • Scrierea numerelor cu cifre romane.
Operaţii cu numere naturale
Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
 • Adunarea şi scăderea numerelor naturale fără şi cu trecere peste ordin, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru);
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b;?±a<b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000, (prin încercări, proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei).
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000
 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea când unul dintre factori este o sumă (distributivitatea înmulţirii faţă de adunare);
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Înmulţireaunui număr mai mic ca 1 000 cu un număr cu un număr de două cifre, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea cu mai mulţi factori (asociativitatea înmulţirii).
 • Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât, condiţia restului;
 • Împărţirea unui număr natural mai mic ca 1 000 la un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;
 • Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul: x.a=b, x:a=b,?´a<b, ?:a<b unde a, b sunt numere mai mici decât 1000, a¹0, iar b este multiplu al lui c (prin proba operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei);
 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate;
 • Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite;
 • *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţiide ordine diferite;
 • Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă;
 • Probleme care se rezolvă prin încercări;
 • Probleme de estimare;
 • Probleme de logica şi probabilităţi;
 • Probleme de organizare a datelor în tabele.
Fracţii
 • Noţiunea de fracţie, fracţii egale, reprezentări prin desene: aflarea unei fracţii dintr-un întreg;
 • Compararea fracţiilor: compararea părţilor aceluiaşi întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare;
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.
Elemente intuitive de geometrie
 • Drepte paralele şi drepte perpendiculare;
 • Figuri geometrice plane:
  • Observare şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb,*paralelogram, trapez;
  • Figuri geometrice care admit axe de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb;
  • Utilizarea proprietăţilor figurilor plane în calculul perimetrului unor figuri geometrice plane;
 • Forme spaţiale:
  • Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri, laturi, feţe ale cubului,paralelipipedului dreptunghic (cuboid), piramidei;
  • Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date.
Măsurare  şi măsura

Măsurări folosind etaloane convenţionale: utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanţa, ceas.

Unităţi de măsură:

 • unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000;
 • unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 100;
 • unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul;
 • monede şi bancnote
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept