Resurse

Programa școlară pentru Matematică, Clasa a V-a

Numere naturale
 • Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale;  probleme de estimare
 • Adunarea numerelor     naturale; proprietăţi.
 • Scăderea numerelor naturale
 • Înmulţirea numerelor    naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent
 • Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră
 • Împărţirea cu rest a numerelor naturale
 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5
 • Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural
 • Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor naturale
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizarea datelor
Mulţimi
 • Mulţimi:descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă)
 • Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime
 • Mulţimile N şi N*
 • Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă
 • Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite
Numere raţionale mai mari sau egale cu 0; Q+
Fracţii ordinare
 • Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare
 • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent
 • Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor
 • Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor
 • Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare
Fracţii zecimale
 • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale. Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară
 • Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule
 • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite
 • Împărţireaa două numerenaturalecu rezultat fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite
 • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară
 • Ordinea efectuării operaţiilor
 • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite
 • Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor
Elemente de geometrie şi unităţi de măsură
 • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă
 • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului
 • Simetria, axa de simetrie              şi translaţia:prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater
 • Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor: vârfuri, muchii, feţe
 • Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări
 • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări
 • Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări
 • Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări
 • Unităţi de măsură pentru masă; transformări
 • Unităţi de măsură pentru timp; transformări
 • Unităţi monetare; transformări
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept