Resurse

Programa școlară pentru Matematică, Clasa a VII-a

ALGEBRĂ

Mulţimea numerelor raţionale

 • Mulţimea numerelor  raţionale Q; reprezentarea  numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui număr raţional; valoarea absolută (modulul); N⊂Z⊂Q
 • Operaţii cu numere raţionale, proprietăţi
 • Compararea şi ordonarea numerelor raţionale
 • Ordinea                efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
 • Ecuaţia de forma ax+b=0, cu a ∈ Q* ,b ∈ Q
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

Mulţimea numerelor reale

 • Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect
 • Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural; aproximări
 • Exemple de numere iraţionale; mulţimea numerelor reale, R; modulul unui număr real: definiţie, proprietăţi; compararea şi ordonarea numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor prin aproximări; N⊂Z⊂Q⊂R
 • Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical,            Scoaterea factorilor de sub radical, introducerea factorilor sub radical
 • Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, raţionalizarea numitorului de forma Raţionalizarea numitorului de forma a radical din b)
 • Media geometrică a două numere reale pozitive

Calcul algebric

 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere, reducerea termenilor asemenea
 • Formule de calcul prescurtatFormule de calcul prescurtat, unde a,b ∈ R
 • Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul în R
 • Ecuaţia de forma x2 =a , unde a ∈ Q+

 

Ecuaţii şi inecuaţii

 • Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea numerelor reale
 • Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b ∈ R ; mulţimea soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente
 • Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate „ ≤ ” pe mulţimea numerelor reale
 • Inecuaţii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, b ∈ R, cu x în Z
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi inecuaţiilor

Elemente de organizare a datelor

 • Produsul cartezian a două mulţimi nevide. Reprezentarea într-un sistem de axe perpendiculare (ortogonale) a unor perechi de numere întregi
 • Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul sistemului de axe ortogonale; distanţa dintre două puncte din plan
 • Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice
 • Probabilitatea realizării unor evenimente

 

GEOMETRIE

Patrulatere

 • Patrulater convex (definiţie, desen)
 • Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex
 • Paralelogram; proprietăţi
 • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb şi pătrat; proprietăţi
 • Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi
 • Arii (triunghiuri, patrulatere)

Asemănarea triunghiurilor

 • Segmente proporţionale
 • Teorema paralelelor echidistante. Împărţirea unui segment în părţi proporţionale cu numere (segmente) date. Teorema lui Thales (fără demonstraţie). Teorema reciprocă a teoremei lui Thales
 • Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de greutate al unui triunghi
 • Linia mijlocie în trapez; proprietăţi
 • Triunghiuri asemenea
 • Criterii de asemănare a triunghiurilor
 • Teorema fundamentală a asemănării

Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

 • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă
 • Teorema înălţimii
 • Teorema catetei
 • Teorema lui Pitagora; teorema reciprocă a teoremei lui Pitagora
 • Noţiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi cotangenta unui unghi ascuţit
 • Rezolvarea triunghiului dreptunghic

Cercul

 • Cercul: definiţie; elemente în cerc: centru, rază, coardă, diametru, arc; interior, exterior; discul
 • Unghi la centru; măsura arcelor; arce congruente
 • Coarde şi arce în cerc (la arce congruente corespund coarde congruente, şi reciproc; proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă; proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele; proprietatea coardelor egal depărtate de centru)
  • Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc
  • Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc; tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi circumscris unui cerc
  • Poligoane regulate: definiţie, desen
  • Calculul elementelor (latură, apotemă, arie, perimetru) în următoarele poligoane regulate: triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat
  • Lungimea cercului şi aria discului
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept