Resurse

Programa școlară pentru Matematică, Clasa a VIII-a

ALGEBRĂ

Numere reale

 • N⊂Z⊂Q⊂R.  Reprezentarea numerelor  reale  pe axa numerelor prin aproximări. Modulul unui număr real. Intervale de numere reale
 • Operaţii cu numere reale; raţionalizarea numitorului de forma Raţionalizarea numitorului de forma a radical din b sau Raţionalizarea numitorului de forma a plus / minus radical din b, a, b ∈ N*
 • Calcule cu numere reale reprezentate prin litere; formule de calcul prescurtat:
 •  Formule de calcul prescurtat
 • Descompuneri în factori (factor comun, grupare de termeni, formule de calcul)
 • Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la putere)

Funcţii

 • Noţiunea de funcţie
 • Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu ajutorul unor diagrame,tabele,formule; graficul unei funcţii, reprezentarea geometrică a graficului
 • Funcţii de tipul f : A →R , f(x)=ax+b, a, b ∈ R, unde A=R  sau o mulţime finită; reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f ; interpretare geometrică

Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 • Ecuaţii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt numere reale
 • Ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
 • Sisteme de ecuaţii de forma Sisteme de ecuaţii unde  a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt numere reale; rezolvare prin metoda substituţiei şi/sau prin metoda reducerii; interpretare geometrică
 • Ecuaţiade forma ax2 + bx + c = 0 , unde a,b,c sunt numere reale, a ≠ 0
 • Inecuaţii de forma ax+b > 0, (≥,<, ≤) unde a şi b sunt numere reale
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii

 

GEOMETRIE

Relaţii între puncte, drepte şi plane

 • Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi de notaţie
 • Determinarea dreptei; determinarea planului
 • Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul
 • Prisma: descriere şi reprezentare; paralelipipedul dreptunghic; cubul
 • Poziţii relative a două drepte în spaţiu; relaţia de paralelism în spaţiu
 • Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu; drepte perpendiculare
 • Poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan; dreapta perpendiculară pe un plan; distanţa de la un punct la un plan (descriere şi reprezentare);  înălţimea piramidei (descriere şi reprezentare)
 • Poziţii relative a două plane; plane paralele; distanţa dintre două plane paralele (descriere şi reprezentare); înălţimea prismei (descriere şi reprezentare); secţiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate
 • Trunchiul de piramidă: descriere şi reprezentare

Proiecţii ortogonale pe un plan

 • Proiecţii de puncte, de segmente de dreaptă şi de drepte pe un plan
 • Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea proiecţiei unui segment
 • Teorema celor trei perpendiculare; calculul distanţei de la un punct la o dreaptă; calculul distanţei de la un punct la un plan; calculul distanţei dintre două plane paralele
 • Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului; unghiul dintre două plane; plane perpendiculare
 • Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe feţele sau în interiorul corpurilor studiate.

Calcularea de arii şi volume

 • Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral, pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul regulat, piramida patrulateră regulată, piramida hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 • Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată, trunchiul de piramidă patrulateră regulată: descriere, desfăşurare, aria laterală, ariatotală, volum
 • Cilindrul circular drept, conul circular drept, trunchiul de con circular drept: descriere, desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni axiale; aria laterală, aria totală şi volumul.
 • Sfera: descriere, aria, volumul
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept