Resurse

Limba Română, Clasa a II-a - conform programei școlare aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/ o persoană/ un loc, a cere şi a da informaţii, a formula o idee/ o părere/ o opinie/ o solicitare
Cuvântul. Propoziţia/ Enunţul
 • Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
 • Intonarea propoziţiilor exclamative
Dialogul
 • Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, prieteni, colegi, mediul înconjurător, igiena clasei şi a locuinţei, conduita în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacol
Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea, formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt)
Forme ale discursului oral
 • Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
 • Repovestirea unor întâmplări citite
 • Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane
Reguli ale discursului oral
 • Pronunţie clară şi corectă
 • Acord de număr şi gen
Cartea
 • Cuprinsul unei cărţi
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Alfabetul limbii române
 • Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Textul (de maxim 120 de cuvinte)
 • Titlu. Autor. Alineate
 • Aşezarea textului în pagină
 • Textul literar
 • Textul narativ
 • Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală Textul liric
 • Poezii despre universul copilăriei
 • Textul nonliterar/ informativ
Alfabetul limbii române
 • Literele mici şi mari de mână
 • Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Ortografia
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie),
 • Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x
 • Scrierea corectă a cuvintelor într-un/ într-o, dintr-un/ dintr-o, sau/ s-au, sa/ s-a
Punctuaţia
 • Semnul exclamării
 • Virgula (în vocativ şi enumerare)
 • Două puncte
Organizarea textului scris
 • Scrierea pe liniatură tip II şi dictando
 • Aşezarea textului în pagina caietului: plasarea titlului, a autorului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre cuvinte
Scrierea funcţională
 • Copieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Transcrieri (texte de maxim 50 de cuvinte)
 • Dictări (texte de maxim 40 de cuvinte)
 • Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
 • Felicitarea
 • Afisul
Scrierea imaginativă (texte de 3-7 enunţuri), pe baza unui suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui şir de întrebări
 • Cartea, ziarul sau revista clasei
 • Vocabular
Cuvântul
 • Cuvinte cu sens asemănător
 • Cuvinte cu sens opus
 • Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
 • Fonetică
Sunetele limbii române. Vocale şi consoane
Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări)
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept