Resurse

Limba Română, Clasa a IV-a - conform programei școlare aprobate prin OMEC 3919/20.04.2005

Formarea capacităţii de lectură/citire
 • Cartea(actualizare). Rolul ilustraţiilor.
 • Textul literar
 • Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Personajul literar - trăsături fizice, trăsături morale.
 • Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul.
 • Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii.
Formarea capacităţii de comunicare
 • Comunicare orală
  • Componentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării. Adaptarea la particularităţile interlocutorului (actualizare). Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii perturbatori ai comunicării.
  • Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative (actualizare). Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică) (actualizare).
  • Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
  • utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare;
  • formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
  • povestirea unor fapte şi întâmplări;
  • exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.
 • Comunicare scrisă
  • Organizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea (actualizare). Planul iniţial al compunerii.
  • Ortografia şi unctuaţia.
  • Scrierea corectă a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/;n-am/n-are/n-aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie (actualizare). Ghilimelele. *Punctele de suspensie.
  • Contexte de realizare
  • Scrierea funcţională(cu scop practic, informativ). Invitaţia, *scrisoarea.
  • Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual (actualizare). Compunerea după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan propriu de idei. Compuneri cu început/sfârşit dat (actualizare).Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date.Compunerea cu titlu dat. Compunerea narativă liberă.*Compunerea narativă în care se introduce dialogul.
  • Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare). Planul simplu de idei (actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul textului.Planul dezvoltat de idei.Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei*Transformarea textului dialogat în text narativ.
Elemente de construcţie a comunicării
 • Lexicul.
 • Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus (actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit
 • Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare).
 • Morfologia.
 • Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). Timpul: prezent, trecut (toate formele), viitor (forma literară).Funcţia sintactică: predicat. Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor“a fi” şi “a lua”.
 • Substantivul (actualizare). Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare); parte secundară de propoziţie.
 • Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Numărul.Persoana. Genul.Pronumele personal de politeţe (actualizare). Funcţia sintactică: subiect (actualizare); *parte secundară de propoziţie.
 • Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale compuse, numeralul ordinal.
 • Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.
 • Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate în "-iu".
 • Sintaxa propoziţiei.
 • Propoziţia(actualizare). Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată.*Propoziţia enunţiativă, afirmativă negativă.
 • Predicatul verbal.
 • Subiectul. Subiectul simplu şi *subiectul multiplu. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume personal). Acordul predicatului cu subiectul.
 • Atributul - parte secundară de propoziţie care determină un substantiv. Atributul exprimat prin: substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectivală.
 • Complementul - parte secundară de propoziţie care determină un verb. Complementul exprimat prin substantiv. *Complementul exprimat prin pronume.
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept