Resurse

Programa școlară pentru Limba Română, Clasa a VIII-a

Lectura
 • Cartea - obiect cultural (actualizare).
 • Teoria literară
  • Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a cunoştinţelor referitoare la structura textelor narative (logica acţiunii, timpul, spaţiul naraţiunii). Relaţiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a structurii textelor lirice. Eul liric.
  • Figurile de stil (actualizare). Alegoria.
  • Versificaţia. Măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare).*Versul liber.
  • Genuri şi specii. Genurile epic, liric şi dramatic. Opera dramatică: trăsături generale; lectură de text şi vizionare de spectacol. Specii literare obligatorii: balada populară, romanul (fragment). *Scrieri SF.
 • Textul
  • Texte literare - populare şi culte - aparţinând diverselor genuri şi specii.
  • Texte nonliterare: texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă.
Practica raţională şi funcţională a limbii
 • Comunicarea orală
  • Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare).Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea / susţinerea opiniilor şi a preferinţelor). Rezumatul oral (actualizare).
 • Scrierea (actualizare)
  • Comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date. *Conspectul.
  • Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor).
Elemente de construcţie a comunicării
 • Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (actualizare).
 • Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
 • Lexicul (actualizare)
  • Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularului.
  • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte (actualizare).
  • Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele pe bază de aplicaţii)
  • Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale. Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor.
  • Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
  • Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare).
  • Paronimele. Pleonasmul.
  • Noţiuni de fonetică (actualizare). *Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar.
  • Sintaxa propoziţiei şi a frazei.
   • Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
   • Predicatul verbal şi predicatul nominal(actualizare). Predicatul nominal incomplet. Probleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul prin atracţie).
   • Propoziţia subordonată predicativă.
   • Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
   • Subiectul (actualizare).
   • Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiective.
   • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
   • Atributul (actualizare).
   • Propoziţia subordonată atributivă. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui relativ care introduce atributiva.
   • Complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă.
   • Complementul direct (actualizare). Propoziţia subordonată completivă directă.
   • Complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă.
   • Complementul indirect (actualizare). Propoziţia subordonată completivă indirectă.
   • Complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale.
   • Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de scop.Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop.
   • Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională.
   • Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă.
   • Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă.
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept